Prematüre Retinopatisi

Authors

Keywords:

Düşük doğum ağırlıklı bebekler, prematür bebek, retinopati, tedavi

Abstract

Prematüre Retinopatisi (PR), çocukluk çağında bilateral körlüğün önde gelen nedenlerinden biridir. PR’nin klinik spektrumu spontan gerilemeden bilateral retina dekolmanına ve total körlüğe kadar değişmektedir. En önemli risk faktörleri prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerdir. Oksijen toksisitesi ve göreceli hipoksi, PR gelişimine katkıda bulunabilir. Doğum ağırlığı <1500 g veya gestasyonel yaş ≤32 hafta ve doğum ağırlığı> 1500 g veya gestasyonel yaşı> 32 hafta üzerinde olup klinik seyri stabil olmayan bebeklere prematüre retinopatisi taranmalıdır. PR tedavi seçenekleri lazer fotokoagülasyonu, anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü içeren ilaçların kullanılması ve cerrahi operasyondur.

Retinopathy of Prematurity (ROP) is one of the leading causes of bilateral blindness in childhood. The clinical spectrum of ROP varies from spontaneous regression to bilateral retinal detachment and total blindness. The most important risk factors are prematurity and low birth weight babies. Oxygen toxicity and relative hypoxia can contribute to the development of ROP. Birth weight (BW)<1500 g or gestational age ≤32 weeks and babies with an unstable clinical course and those that BW> 1500 g or GA> 32 weeks should be screened. Treatment options for premature retinopathy are laser photocoagulation, the use of drugs containing anti-vascular endothelial growth factor and surgical operation.

Published

03.06.2024

How to Cite

İnce, M. A., & Tunç, G. (2024). Prematüre Retinopatisi. Health Sciences Student Journal, 1(1), 24–29. Retrieved from http://ojs.healthssj.com/index.php/panel/article/view/5