Fitoterapi ve Kanser

Authors

Keywords:

alternatif tıp, fitoterapi, kanser, kemoterapi, terapötik

Abstract

Günümüzde en sık karşılaşılan hastalıklar arasında olan kanser
hastalığı için yeni tedavi yolları araştırılmaktadır. Bu yollardan biri,
bilinen tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemi olan fitoterapidir.
Dünyada ve ülkemizde birçok bitki türü vardır. İçerdikleri kimyasal
bileşenleri sayesinde birçok etkiye sahiptirler. Bu derleme kapsamında,
geleneksel halk tıbbında sıklıkla kullanılmış ve günümüze kadar
araştırılmış olan terapötik bitkilerden 6 tanesi incelenmiş, kanser
hücreleri üzerinde oluşturdukları muhtemel antikanserojen etkilerinin
mekanizması, kanserin yan etkilerini azaltmaya yarayan etkileri ve
bunlara ilişkin klinik çalışmaların geldiği noktalar araştırılmıştır.
Günümüzde fitoterapi uygulamaları üzerine yapılan çalışmalarda;
kanserin oluşma riskini azaltmak, kanser tedavisini doğrudan
etkilemeden kanserin ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmak ve
hastanın yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Yeterli olmayan
klinik çalışmalar nedeniyle, doğrudan kanser hücresi üzerinde etkili bir
tedavi henüz söz konusu değildir.

New treatment methods for cancer, which is among the most common
diseases today, are being investigated. One of these ways is
phytotherapy, which is a known complementary and alternative
therapeutic modality. There are many plant species in the world and
our country. Through the chemical components they contain, they have
many effects. Within this review’s scope, the chemical components of
six medicinal herbs that have frequently been used and researched in
traditional folk medicine are examined. Moreover, their mechanism of
action, possible anticancer effects on cancer cells, repercussions that
reduce the side effects of cancer, and the point at which clinical studies
related to these issues have reached until today are analyzed.
Nowadays, studies on phytotherapy applications aim to reduce the risk
of cancer formation, reduce the side effects of cancer and
chemotherapy without directly affecting cancer treatment, and increase
the quality of life. As a result of insufficient clinical studies, there is no
treatment directly on the cancer cell yet.

 

Published

01.01.2021

How to Cite

İpek, G., & Ergül, M. (2021). Fitoterapi ve Kanser. Health Sciences Student Journal, 1(1), 15–23. Retrieved from http://ojs.healthssj.com/index.php/panel/article/view/6

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.